โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร ที่25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้า ณ ศุนย์ดิจิทัลเทศบาลตำบลออนใต้ วิทยากรโดย #บุคลากรโรงพยาบาลสันกำแพง

 

 

           

Categories: ภาพกิจกรรม