โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมหมื่นดาบเรือน เทศบาลตำบลออนใต้วันที่ 15 มีนาคม 2561

Categories: ภาพกิจกรรม