โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) “หลักสูตรจัดตั้ง”

28 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ กล่าวรายงานการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) “หลักสูตรจัดตั้ง” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565-1 เมษายน 2565 ณ เทศบาลตำบลออนใต้ แก่นายภัคศุก จรูญศักดิ์ ปลัดอำเภอสันกำแพง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ

    

Categories: ภาพกิจกรรม