โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลออนใต้ นำโดย นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลออนใต้ ร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ออนใต้ไร้อุบัติเหตุ “เมาไม่ขับ กลับ้านอย่างปลอดภัย” และร่วมกับเปิดด่านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 (7วันอันตราย)

Categories: ภาพกิจกรรม