โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

 

เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านพ่อบ้าน นักเรียนและประชาชนตำบลออนใต้

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม