โครงการสืบสานประเพธีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสนและพิธีเททองหล่อพระเจ้าฝนแสนทอง

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน

และพิธีเททองหล่อพระเจ้าฝนแสนทอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

กองการศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลออนใต้ ได้จัดงาน “สืบสานประเพธีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน” โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุ สักการะอนุสาวรีย์หมื่นดาบเรือน และพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดเชียงแสน ณ วัดเชียงแสน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม