โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

24 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีประจำถิ่นและเทคนิคการเป็นพิธีกรในงานมงคลและอวมงคล” ณ เทศบาลตำบลออนใต้

     

Categories: ภาพกิจกรรม