โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลออนใต้้ หลักสูตร การฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลออนใต้้ หลักสูตร การฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลออนใต้

 

Categories: ภาพกิจกรรม