โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้ ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้ ประจำปี 2562 “การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว”

ณ งานวัฒนธรรมวัดป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

Categories: ภาพกิจกรรม