โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จัดโครงการลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จัดโครงการลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสัมผัส ลองทำ คิดตั้ง คำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการคิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 1
👉🏻การฝึกระเบียบแถว โดย ครู
👉🏻การบำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยกันเก็บขยะและใบไม้แห้งบริเวณโรงเรียน
👉🏻กิจกรรมนันทนาการ
วันที่ 2
👉🏻ฝึกระเบียบแถว โดย ทหารจากค่ายกาวิละ
👉🏻บำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะ ณ วัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า) และ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
👉🏻กิจกรรมตามฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 ลิงน้อยไต่เชือก
ฐานที่ 2 ผจญภัยในถ้ำมืด
ฐานที่ 3 คลำดู รู้ไหม
ฐานที่ 4 ผจญภัยสนามสร้างปัญญา
ฐานที่ 5 ตะลุยทะเลทราย
ฐานที่ 6 สระมรกตผ่านม่านน้ำ
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ จัดโครงการลูกเสือน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้