10 มีนาคม 2565 การประชุม เสวนาเล่าสู่ อู้จ๋า ออนใต้ และ อพท. การท่องเที่ยวโดยชุมชนยุคโควิด-19

10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรี ตำบลออนใต้ มอบหมายให้นางนิตยา ใจสุ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมการประชุมหัวข้อ “เวทีเสวนา เล่าสู่ อู้จ๋า ออนใต้ และ อพท.” (การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวโดยชุมชนยุคโควิด-19 ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวตำบลออนใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ICT อาคารหมื่นดาบเรือนเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม