12 กพ. 67 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า และความเรียบร้อย ณ บริเวณรอบๆ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระเทพฯ

Categories: ภาพกิจกรรม