16 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่1 หน่วยที่3 บ้านป่าตึง

16 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่1 หน่วยที่3 บ้านป่าตึง หมู่ที่7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป ออกไปใช้สิทธิเลือก นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน
#เลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีไม่ซื้อเสียง🙏🏻🙏🏻

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์