21 มีนาคม พ.ศ. 2567 มอบหน้ากากอนามัย KN 95 เพื่อป้องกันหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้กับ ตัวแทน อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม