24/ 04/67 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้ (ช่วงเช้า) ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน (ช่วงบ่าย) ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ชุมชนบ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Categories: ภาพกิจกรรม