26/04/67 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลออนใต้ ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

Categories: ภาพกิจกรรม