3 มิถุนายน พ.ศ.2567 พิธีปิดโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี2567 และมอบใบประกาศณีบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ตลอด 5 วัน ที่เข้าร่วมอบรม เสร็จสิ้นไปด้วยดี ณ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ภาพกิจกรรม