ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่1 หน่วยที่3 บ้านป่…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญั…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบา…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มและการประกวดสาวงาม ใน…
ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)…
ดูเพิ่มเติม

ชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มีความมุ่ง…
ดูเพิ่มเติม

ธนาคารกสิกรไทย บริการเปิดบัญชีนอกสถานที่ เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชน…
ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ณ วัดป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.…
ดูเพิ่มเติม