ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลออนใต้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกา…
ดูเพิ่มเติม

#ขอเชิญชวนประชาชนตำบลออนใต้ ที่ได้ลงทะเบียนประชากรสุนัขและแมวไว้กับอาส…
ดูเพิ่มเติม

ครม. เห็นชอบการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดขอ…
ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหา หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต สินเชื…
ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ(เทศบาลตำบลออนใต้) ร่วมเป…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ จัดกิจกรรมรณรงค์ "สัปดาห์คนเชียงใหม่รักกันแยกกันสักพั…
ดูเพิ่มเติม

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหว…
ดูเพิ่มเติม

16 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องในเขตเลือกตั้งที่1 หน่วยที่3 บ้านป่…
ดูเพิ่มเติม

การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญั…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบา…
ดูเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซุ้มและการประกวดสาวงาม ใน…
ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)…
ดูเพิ่มเติม

ชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มีความมุ่ง…
ดูเพิ่มเติม

ธนาคารกสิกรไทย บริการเปิดบัญชีนอกสถานที่ เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชน…
ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมทำบุญงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ณ วัดป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.…
ดูเพิ่มเติม