งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 …
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานห…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหล…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ 8
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร หมู่…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างประกวดราคาก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลออนใ…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางอ่างห้วยลาน-อ่างดอยโ…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางอ่างห้วยลาน-อ่างดอยโ…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางอ่างห้วยลาน-อ่าง…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถาน…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถาน…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเมรุเตาเผาถ่าน หมู่…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) บ้านปง ห…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ ฌาปนกิจสถานหลวง หม…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ(แบบเตาเผาเดียว) ฌาปนกิจสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-บ้านริมอ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำ…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านริมออนใต้ หมู่ท…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1…
ดูเพิ่มเติม