งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 …
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศเพิกถอนการยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบ…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกร…
ดูเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ตาร…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางพลับพลาที่ประทับ-อ่า…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คั…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนว…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก …
ดูเพิ่มเติม

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลออนใต้ที่มีการลงนามในส…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้า…
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิเชียร …
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้า…
ดูเพิ่มเติม

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ…
ดูเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 …
ดูเพิ่มเติม

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานห…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหล…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ 8
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร หมู่…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้
ดูเพิ่มเติม