ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านริมออนใต้ หมู่ท…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกาศจัดซื้อรถยรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีประกวดราคาอิเล…
ดูเพิ่มเติม

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำน…
ดูเพิ่มเติม