ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเพิกถอนการยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ รร.อนุบาลเทศบาลตำบ…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออ…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางพลับพลาที่ประทับ-อ่า…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คั…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนว…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สายทางบ้า…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 …
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหล…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู่ที่ 8
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานหลวง หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฌาปนสถานหลวง หมู…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางอ่างห้วยลาน-อ่างดอยโ…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางอ่างห้วยลาน-อ่างดอยโ…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางอ่างห้วยลาน-อ่าง…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถาน…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) ฌาปนสถาน…
ดูเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ (แบบเตาเผาถ่านแบบเปิด) บ้านปง ห…
ดูเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านริมออนใต้ หมู่ท…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin…
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกาศจัดซื้อรถยรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีประกวดราคาอิเล…
ดูเพิ่มเติม

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำน…
ดูเพิ่มเติม