ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 11
ดูเพิ่มเติม

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โ…
ดูเพิ่มเติม