ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-บ้านริมอ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 , …
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคา…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 11
ดูเพิ่มเติม