ผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกร…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก …
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานห…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร หมู่…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างประกวดราคาก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลออนใ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฌาปนสถานหลวง หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเมรุเตาเผาถ่าน หมู่…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ ฌาปนกิจสถานหลวง หม…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-บ้านริมอ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำ…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 , …
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคา…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์…
ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 11
ดูเพิ่มเติม