เปิดการอบรมโปรแกรมZoom (ซูม) ให้กับผู้นำชุมชนในตำบลออนใต้

18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เปิดการอบรมการใช้โปรแกรมZoom (ซูม) (โปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์รองรับระบบปฏิบัติการ ทั้ง Windows,MacOS,iOSและ Androidสามารถประชุมร่วมกันได้จานวนมาก) ณ ห้องประชุมหมื่นดาบเรือนเทศบาลตำบลออนใต้

Categories: ภาพกิจกรรม