Template
Template คำขวัญตำบลออนใต้ : " ถิ่นกำเนิดหลวงปู่หล้า งามล้ำค่าพลายภูบาล นามกล่าวขานภูสองเมือง แดนรุ่งเรืองวัฒนธรรม ทิวทัศน์งามหนองพญาพรหม ถิ่นน้ำนมโคพันธุ์ดี " Template
Template พุธ, 18 กรกฎาคม 2018 Template

Web Master

Administrator
 
Template
การจัดซื้อ-จัดจ้าง
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม 94
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการOverlayถนนภายในเทศบาลตำบลออนใต้ โดยวิธีสอบราคา(11-09-2560) 13
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม หมู่ที่ 1-11 (11-09-2560) 131
ผลเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ (11-09-2560) 143
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (08-09-2560) 139
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.รูปตัวยูหมู่ที่ 2 (08-09-2560) 126
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล รุปตัวยู หมู่ที่ 6 (08-09-2560) 134
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (08-09-2560) 128
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (08-09-2560) 127
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจาราจรหินคลุก พร้อมบดอัดหมู่ที่ 10 (23-08-2560) 132
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจาราจรหินคลุก พร้อมบดอัดหมู่ที่ 9 (23-08-2560) 129
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 (23-08-2560) 125
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 (23-08-2560) 129
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 (23-08-2560) 134
ผลสอบราคาโครงการ่กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 (23-08-2560) 145
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 7 (23-08-2560) 132
ผลพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการ่กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 (23-08-2560) 126
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อชุดไมค์ไร้สายพร้อมเครื่องควบคุมไร้สายฯ (22-08-2560) 120
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน(22-08-2560) 136
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ Overlay ถนนภายในเทศบาลตำบลออนใต้ (22-08-2560) 133
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างเทศบาลตำบลออนใต้(22-08-2560) 141
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยฯ (10-08-2560) 132
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ (03-08-2560) 146
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง(29-09-2559) 200
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการลงหินคลุก(29-09-2559) 183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
Template
Template Template Template
Template
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย: เทศบาลตำบลออนใต้ 62 หมู่ที่ 3 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 053-880656 Fax. 053-036043
Web Master : Jarunee Hanlom
Template