เทศบาลตำบลออนใต้ โดย กองการศึกษา ดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 ประเภทกีฬาฟุตบอล 7 คน ประเภทประชาชนชาย ณ สนามฟุตบอลดัชฟาร์ม ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม