โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน

วันเสาร์ ที่  3  มิถุนายน  2566  ณ วัดเชียงแสน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กองการศึกษา เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลออนใต้ จัดงาน “สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน” โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุ สักการะอนุสาวรีย์หมื่นดาบเรือน โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเลี้ยงโรงทาน ตลอดงาน

 

Categories: กองการศึกษา,ข่าวประชาสัมพันธ์