พนักงาน/เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566

 

นางสาวนิภาพร พรมโย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลออนใต้ พร้อมด้วยพนักงาน/

เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้

ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยเดินรณรงค์ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลออนใต้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของ

ยาเสพติด เป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” โดยพร้อมเพรียงกัน

Categories: กองการศึกษา,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้