เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปงห้วยลาน ร่วมกันจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลออนใต้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานบวงสรวงขุนน้ำห้วยลาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ กล่าวรายงานการจัดงานต่อนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง นางสาวณัฐกฤตา พ่วงตรง (สจ.ปูน) น.ส.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล (สจ.เก๋) หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลออนใต้ และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บ ฟ้อนกลองสะบัดชัย การสาธิตสานตะกร้าและผลิตภัณฑ์จากหวาย (หวายจากโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน) การแข่งขันบอกไฟเมตร และบอกไฟหมื่น มีสล่าบอกไฟจากทั่วภาคเหนือ และภูมิภาคอื่น รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจ เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม