กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันพุธ ที่26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ คณะผู้บริหาร สมชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลออนใต้ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลออนใต้ทุกกลุ่มองค์กร ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ คันคลองชลประทานบ้านริมออนใต้ใต้ หมู่ที่ 5 – คันคลองชลประทานบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4
                

Categories: ภาพกิจกรรม