เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมงานการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหามหานคร

Categories: ภาพกิจกรรม