การประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์มต่งๆในพื้นที่ตำบลออนใต้

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสมศักด์ วงค์แก้วแปง นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือข้อราชการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์มต่างๆ ในพื้นที่ตำบลออนใต้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลออนใต้ และลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาของฟาร์มในตำบลออนใต้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขกลิ่นและสิ่งปฏิกูล

Categories: ภาพกิจกรรม